Beheerpakket 2017-03-22T10:44:12+00:00

Hoe werkt het?

Steeds meer mensen kiezen ervoor om zelf in vastgoed te investeren. Gezien het feit dat je spaargeld niets opbrengt en de grotere onzekerheid over toekomstige pensioeninkomsten een logische stap. Voor het beheren van jouw pand of vastgoed kunnen we het volgende bieden:

  • Wij zijn het eerste aanspreekpunt voor huurder en doen alle communicatie rondom huurverhoging, indexering en eventuele huurcommissieprocedures.

  • Wij regelen de facturatie en innen de huurpenningen op onze derde-rekening, indien een huurder zijn betalingsverplichting(en) niet nakomt zullen wij in contact treden met huurder, indien de verschuldigde huurpenningen achterblijven kunnen wij een incassoprocedure opstarten. (kosten voor incasso worden na goedkeuring 1 op 1 doorbelast aan verhuurder).

  • 7 dagen per week kan onze reparatieservice worden ingezet, wij zorgen dat er direct actie ondernomen kan worden op eventuele defecten en/of gebreken. Wij sturen een monteur/reparateur naar het gehuurde om de reparatie op te nemen. Na  inventarisatie leggen wij de schadepost voor aan verhuurder, waarbij de reparatie na goedkeuring wordt uitgevoerd. (kosten voor reparatie worden na goedkeuring 1 op 1 doorbelast aan verhuurder).

  • Jaarlijkse bijwoning van de VVE vergadering, daarin zullen we jouw belangen als vastgoedeigenaar behartigen.

  • Bij een huurperiode korter dan 1 jaar zullen wij het appartement kosteloos opnieuw verhuren.


Communicatie richting huurder

Facturatie en debiteurenbeheer

Onderhoud en reparatieservice

Jaarlijkse bijwoning VvE vergadering

Beheer Pakket