Algemene voorwaarden en Privacy 2017-02-16T16:26:11+00:00

De website van Makelaarswinkel.nl is eigendom van Makelaarswinkel B.V. Makelaarswinkel B.V. zal persoonlijke gegevens zorgvuldig beschermen en beveiligen. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is van toepassing en Makelaarswinkel B.V. houdt zich aan de eisen die hierin worden gesteld.Makelaarswinkel B.V. is gerechtigd samen te werken met partners en kan haar beschikbaar gestelde gegevens met deze partners delen.Makelaarswinkel B.V. is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop een partner met deze gegevens omgaat. Wel zalMakelaarswinkel B.V. trachten alleen met partijen om te gaan die zich conformeren aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Bescherming van persoonsgegevens

Makelaarswinkel.nl werkt met procedures om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Zo zal alles in het werk worden gesteld om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.

Het verwerken van gegevens

Makelaarswinkel.nl kan uw gegevens opnemen in bestanden die tot doel hebben nader onderzoek te verrichten naar de producten en diensten van Makelaarswinkel.nl

De website van Makelaarswinkel B.V. en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links zijn eigendom van Makelaarswinkel B.V. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Makelaarswinkel B.V. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Makelaarswinkel B.V. met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Hoewel Makelaarswinkel B.V. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Makelaarswinkel B.V. niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet doorMakelaarswinkel B.V. worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Makelaarswinkel B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Makelaarswinkel B.V. worden onderhouden wordt afgewezen.

Makelaarswinkel B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

De website van Makelaarswinkel.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein gegevensbestand dat tijdelijk of definitief wordt opgeslagen in de webbrowser op uw apparaat (zoals een computer of een smartphone), wanneer u bepaalde webpagina’s bezoekt. Cookies zijn niet bedoeld voor het afzonderlijk opslaan of verzamelen van informatie, maar als ze door een server via een webbrowser worden gelezen kunnen ze informatie geven om de service gebruiksvriendelijker te maken. Wij gebruiken cookies om onze website beter te laten functioneren (weergavefuncties), om het bestelproces mogelijk te maken, om uw surfervaring te verbeteren en om de bezoekersaantallen te analyseren met behulp van Google Analytics. Makelaarswinkel.nl gebruikt de data uit cookies alleen geaggregeerd en herleidt deze niet tot een pc, individu of IP-adres.